За две години на активен диалог и постоянен синдикален натиск постигнахме близо 14 млн. лв. повече трансфер в бюджета на Академията, 20% увеличение на заплатите и върнахме разговора за достойното място на аграрната наука в българското общество!

Прочети още...

В духа на добрия социален диалог бе подписан новият БКТД за работниците и служителите в ИАБГ със срок до края на 2025. Какви са новостите в него може да прочетете тук - Вижте като PDF.

Допълнително споразумение към БКТД 2021-2023 за  допълнителното месечно възнаграждение за по-висока лична квалификация на научните работници в ССА - Вижте като PDF

Приложение №3 към БКТД 2021-2023 с начални основни месечни заплати по длъжности в ССА - Вижте като PDF

Днес 05.04.2023 бе подписано ново допълнително споразумение към БКТД на работещите в "Напоителни системи" ЕАД, което влиза в сила от 01.05.2023 г. С него се урежда изменение на чл. 35, Раздел  "Социално-битово и културно обслужване". Новото споразумение е резултат от добрия социален диалог и упоритостта от страна на Браншовия синдикален съвет на "Напоителни системи" ЕАД. Поздравления за постигнатото!

Вижте СПОРАЗУМЕНИЕ като PDF

Под мотото “За достоен Труд и достойно заплащане!”, в деня на създаване на синдикалната организация при ЗК “Нива-93” с. Проф. Иширково бе подписан поредния годишен колективен трудов договор между ръководството с председател Велика Славова, гл. счетоводител Пейчо Пейчев и председател на синдикалната организация Йорданка Димитрова.

Прочети още...

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности