Федерацията на независимите синдикати от земеделието е един от трите партньори в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder („Информация и съвети за мигранти и сезонни работници в селското стопанство на ЕС“ VS/2021/0028), чиято цел е по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.

Прочети още...

Федерацията на независимите синдикати от земеделието е един от трите партньори в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder („Информация и съвети за мигранти и сезонни работници в селското стопанство на ЕС“ VS/2021/0028), чиято цел е по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.

Прочети още...

Федерацията на независимите синдикати от земеделието е един от трите партньори в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder, чиято цел е по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство.  Всяка година около 4 милиона сезони работници пресичат държавни граници, за да работят в друга държава-членка на Европейския съюз.

Прочети още...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности