Изказване на Светла Василева – председател на ФНСЗ на заседание  в Комисията по земеделие и храни към Народното събрание във връзка с Изслушване на информация от „Напоителни системи” ЕАД за изпълнението и управлението на основните параметри от оздравителната програма на дружеството, произтичащи от Закона за водите -23.06.2014г

Прочети още...

Изслушване на информация на МЗХ относно управлението и основни параметри на оздравителна програма на Напоителни системи ЕАД

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА, КНСБ: Добър ден! Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители, уважаемо ръководство на „Напоителни системи“, дами и господа,  имам  към Вас няколко кратки въпроса.

Прочети още...

Обсъждане  на Законопроекта  за Държавният бюджет за 2014  отрасъл „селско и горско стопанство”

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА: За протокола – Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, КНСБ.

Прочети още...

Изслушване на информация от МЗХ за състоянието и проблемите на селскостопанската наука

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА: Добър ден! За протокола, Светла Василева, председател на Федерация на независимите синдикати от земеделието. 
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми народни представители, дами и господа, аз благодаря за възможността да взема отношение  по изключително важните проблеми, които се разискват  тук - за състоянието и проблемите на аграрната наука, която ние наблюдаваме, участваме и работим заедно с нашите синдикални членове повече от 13-14 години.

Прочети още...

Изслушване на информация от МЗХ за състоянието на „Напоителни системи „ ЕАД

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА: Светла Василева, за протокола, председател на Федерация на независимите синдикати в земеделието, КНСБ.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа

Прочети още...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности