Семинари и обучения

В програмата на ФНСЗ е силно застъпено регулярни обучения за изграждане и укрепване на синдикалния капацитет както за синдикалните председатели, така и за всички синдикални членове, които проявяват желание.

 

Основи на колективното трудово договаряне - Вижте като PDF

Кратък наръчник на синдикалната организация - Вижте като PDF

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности