Синдикални организации към следните пет бранша:

  • Селскостопанска академия
  • Напоителни системи
  • Българска агенция по безопасност на храните
  • Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
  • Извън браншови организации - земеделски кооперации и производители
  • Държавен фонд "Земеделие"
  • Изпълнителна агенция по околна среда (МОСВ)

 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности