Проект "Информирани и опитни за Устойчиво земеделие"

{gallery count=2 height=200 width=290 cols=2 counter=2 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/new0045{/gallery}

ФНСЗ и партньори стартираха заедно европейски проект , който ще допринесе за развитие на участието и активното включване на работещите и служителите от сектор земеделие в управлението на селскостопанските предприятия чрез реализиране на правата по информиране и консултиране.

Първата работна среща на Управляващия комитет на проект «Информирани и опитни за устойчиво земеделие» се състоя на 12 септември 2012г. в София, на която присъстваха представители на всички партньорски огранизации - Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм, ЕФФАТ, секторните синдикални организации от Македония, Румъния, Германия, Франция, Италия и работодателските организации от България – АЗПБ и НСЗКБ, с които Федерацията на независимите синдикати от земеделието води активен социален диалог.

Проектът «Информирани и опитни за устойчиво земеделие» си поставя за цел да изследва и анализира системата за информиране и консултиране на работното място в сектор Земеделие в редица страни-членки на ЕС, да предложи транснационален обмен на добри и ефективни практики между страните-партньорки, с оглед на подобряване установяването и действието на структури на предстваителите на работещите в сеслкостопанските предприятия и да доведе до положително въздействие върху развиването на индустриалните отношения в сектора и особено за засилване на социлния диалог и колективното трудово договаряне. В рамките на проекта ще се изготви изследване и анализ на прилагането на правата по информиране и консултиране в страните-партньорки, ще бъдат проведени три национални семинара за повишаване на информираността и капацитета на представителите на работещите и служителите и на работодателите по темата и ще бъде проведена транснационална конференция с широк кръг ключови играчи на национално и европейско ниво, за да се насърчи и засили ролята на социалния диалог и модерните индустриални отношения в сектор Земеделие.

Презентация - итегли като PDF

Протокол - Среща на Управляващия комитет PM1, София 11.09.2012г.

Протокол от Националния работен семинар за Румъния, проведен на 29 - 30 октомври 2012 г. в Букурещ, Румъния

Протокол от Националния семинар в България, проведен в периода 1-3 ноември 2012г. в София, България

Протокол на националния семинар за Македония - 5 ноември 2012, Скопие, Македония

Обобщение на българските въпросниците

Втора среща на Управляващия комитет PM2, Скопие 5-6.11.2012 г.

Протокол от Срещата на Управителния комитет PM3, проведена на 05.07.2013г. в София, България

Протокол от Транснационалната конференция, проведена на 4-5.07.2013г. в София, България


Наръчници/Препоръки за подобряване на процеса на информиране и консултиране и активно участие на работещите и служителите в Земеделието в България

Наръчник - Македония - MK, EN

Наръчник - България - BG, EN

Наръчник - Румъния - EN, RO

Наръчник - Румъния - EN

Наръчник - Македония - EN


Аналитична студия

BG EN FR


Транснационални брошури по информиране и консултиране и активно участие на работещите в сектор Земеделие

BG-EN MK-EN RO-EN FR-EN IT-EN DE-EN

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности