Консултации по основни въпроси на трудовото законодателство:

 • Индивидуални и колективни трудови правоотношения, специална закрила
 • Синдикални организации и организации на работодателите
 • КТД
 • Възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение
 • Работно време, почивки и отпуски
 • Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност
 • Видове обезщетения по КТ
 • Контрол по спазване на трудовото законодателство
 • Колективни трудови спорове

Информация и консултации по социалноосигурителните права на работещите в земеделието


Кодекс на труда - изтеглете нормативния текст като PDF

Начини на ползване на платените годишни отпуски и недобри практики при ежегодно отлагане на същите


Трудови и осигурителни права на българите при свободно движение в рамките на Европейския съюз

Социално-осигурителни права при свободно движение в ЕС

Свободно движение права

Българи в Испания

Българи в Гърция

Българи във Великобритания

Българи в Австрия

Кратка информация за процеса по изучаване на ситуацията в сектор земеделие

Проучване на състоянието на земеделието в България

Работна таблица по задължителното социално и здравно осигуряване

Права на работещите бременни жени и жени-майки в селското стопанство в България

Трудови права в Германия - част 1

Трудови права в Германия - част 2

 

Специфични схеми за осигуровки при безработица за заетите в отрасъл “Селско стопанство“

 • 001
 • 002
 • 003

Brexit засегна много силно работещите в страната - местни и чужди граждани. Немалко от тях са българи. Какви са трудовите и социални права на  работещия човек във Великобритания днес?
Вижте на български език тук:

Работа във Великобритания - ръководство за вашите права - (Bulgarian version) | TUC

Ако работите в Чехия Вие имате права! Имате притеснения - проверете тук!  Тази информация може да Ви спаси от трудова експлоатация.
Ако имате нужда от помощ, потърсете ни -- ние сме до Вас!

 

Нека не останем безразлични към трудовата експлоатация – 1

Нека не останем безразлични към трудовата експлоатация – 2

Преди да тръгнеш за сезонна работа в чужбина приготви се с информация още тук!
 

Вижте като PDF

 

Българи в Нидерландия

Ако работите в Нидерландия, Вие имате права!
Ако работите в Холандия, Вие имате същите права както Вашите холандски колеги, които вършат същата работа.
Работа в Холандия - Какво да знам.. - Вижте като PDF


Българи в България

Недекларираният труд краде от всички! Ти избираш! - Брошура - Вижте като PDF

Договор за един ден в селското стопанство - допълнителен доход без загуба на права! - Брошура - Вижте като PDFБългари в Италия

Информация - Вижте като PDFБългари в Германия

Семинар на тема „Основите на немското трудово право“

Част 1 - Вижте като PDF

Част 2 - Вижте като PDF


Българи в Австрия

Трудови права на български граждани в Австрия - Вижте като PDF

Какво трябва да знаеш,ако работиш като помощник берач/ка на реколта с временна заетост в Австрия? - Вижте като PDF

Йозеф Трайбер, PRO-GE - в помощ на сезонните работници в Австрия

Вижте превод на български тук.


Българи в Испания

Трудови права на български граждани в Кралство Испания - Вижте като PDF


Българи в Гърция

Трудови права на български граждани в Република Гърция - Вижте като PDF


Българи във Великобритания

Трудови права на български граждани във Великобритания - Вижте като PDF

 
Българи в Белгия

Уважаеми читателю,
Ако четеш този материал, значи си българин и се интересуваш от работа и заплащане в чужбина, по-конкретно в Белгия.
В тази брошура ще намериш полезна информация за условията на работа и заплащането на работниците, наети за сезонна работа в сектора на земеделието и градинарството в Белгия.
Благодарение на сътрудничеството между белгийския и българския земеделски синдикати тази информация е преведена и на български език, за да могат и българските сезонни работници, които работят в белгийското земеделие да познават правата си и да имат достойно място.
Трудови права на български граждани в Белгия - Вижте като PDF

 

Българи в Швеция

Ако си решил да заминеш за Швеция, за да береш боровинки или други горски плодове е добре да знаеш някои подробности преди да тръгнеш.
Трудови права на български граждани в Швеция - Вижте като PDF

 

Трудови и осигурителни права

Социално-осигурителни права при свободно движение в ЕС

Свободно движение права

Кратка информация за процеса по изучаване на ситуацията в сектор земеделие

Права на работещите бременни жени и жени-майки в селското стопанство в България

 


 

Консултации по основни въпроси на трудовото законодателство:

 • Индивидуални и колективни трудови правоотношения, специална закрила
 • Синдикални организации и организации на работодателите
 • КТД
 • Възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение
 • Работно време, почивки и отпуски
 • Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност
 • Видове обезщетения по КТ
 • Контрол по спазване на трудовото законодателство
 • Колективни трудови спорове

Информация и консултации по социалноосигурителните права на работещите в земеделиетоКодекс на труда - изтеглете нормативния текст като PDF

Последните промени в Кодекса за социално осигуряване - 2015 година - Вижте като PDF

 

Новини

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности