В духа на добрия социален диалог бе подписан новият БКТД за работниците в "Напоителни системи" ЕАД със срок две години. След неколкократни срещи на браншовия синдикален съвет и работодателя бяха постигнати следните договорености в полза на работещите:

Read more ...

Само три месеца след стартирането на процедура по колективно договаряне в ДФ "Земеделие" и вече е факт първото споразумение за работещите по служебни правоотношения за срок от 2 години. Това е голямо постижение, резултат от упорит труд, систематичен подход, редица правни консултации и най-вече ясно разбиране на социалния диалог и синдикализма.

Read more ...

Подписан е новият колективен трудов договор между работодателя и синдикалната организация на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към ФНСЗ за периода от Февруари 2024 г. до Февруари 2025 г.

Read more ...

За две години на активен диалог и постоянен синдикален натиск постигнахме близо 14 млн. лв. повече трансфер в бюджета на Академията, 20% увеличение на заплатите и върнахме разговора за достойното място на аграрната наука в българското общество!

Read more ...

В духа на добрия социален диалог бе подписан новият БКТД за работниците и служителите в ИАБГ със срок до края на 2025. Какви са новостите в него може да прочетете тук - Вижте като PDF.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности