Всичко за кампанията може да следите тук.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ сме силно ангажирани с проблемите от използването на пестицидите, хербициди и други химически вещества за растителна защита в селското стопанство. 
Позиция на ФНСЗ - Вижте в PDF

Read more ...

Конференцията бе посветена на тежката ситуация на мигриращите работници в и извън Европейския съюз, злоупотребата със социалното им положение, трудовите им отношения, условията на труд и живот, заплащане и  необходимостта от активно и засилено сътрудничество между синдикатите и институциите за защита на правата на сезонните https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-en-ligne-sans-ordonnance/ работници на национално и на европейско ниво.

Read more ...

, реализиран по програма ЕРАЗЪМ +,  в който ФНСЗ и Колежа за работническо обучение на КНСБ работиха активно.  

Проектът е финансиран по програма ЕРАЗМУС+ .

В партньорството участват:

Read more ...

Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие” Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие” Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие”

Възможно ли е да мислим и живеем устойчиво днес?
Може ли да развиваме устойчиво животновъдство в България?
Какъв е моят личен принос за опазване на природата ни?

Заедно с учениците от 11 клас на Професионалната гимназия по ветеринарно дело и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” в гр. Костинброд говорихме и работихме заедно в рамките на 2 дена и няколко учебни часа по тези въпроси.

Поводът за откровен разговор беше пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие”, финансиран от Европейската програма Еразмус+. Българският принос в разработването на модула бе предоставен от Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Колежа за работническо обучение към КНСБ, партньори по проекта.

Read more ...
Page 1 of 4

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности