Европейският съюз е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с продължаващата икономическа криза, устойчивото развитие и икономическото и политическо място на Съюза в глобализиращия се свят. Стратегията Европа 2020 за умен, устойчив и включващ растеж си поставя за цел да постави основите за намиране на решенията за тези предизвикателства в това десетилетие.

Read more ...

Системите по професионално обучение в отделните страни-членки на Европейския съюз варират в широки граници. От тук произтича и трудност в сравнение на професионалното обучение по браншове. Този въпросник има за цел да предложи метода/насоката как да се опрости дискусията по време на регионалните семинари, които ще се проведат в рамките на проекта AGRI TRANS.

Пълният текст на доклада

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности