Новини

Успешно договорихме новите трудовите възнаграждения за всички работещи в Селскостопанска академия

След приемане на Бюджет 2023г., в който ръководството на ССА и синдикатите  успяхме да увеличим бюджета за Селскостопанска академия с 3 млн. лева, започнахме процедура по преговори за увеличение и на работните заплати в Академията. 

След близо двуседмична комуникация, няколкодневни преговори и обстойно разглеждане на предложенията от страна на ФНСЗ и ССА, в духа на добрия социален диалог и с ясното разбиране, че всички работещи в академията са значими и трябва да бъдат достойно оценени, 

на 11.08.2023 г-жа В. Васильонова - председател на ФНСЗ и проф. д-р М. Банов - председател на ССА се споразумяха за увеличение на основните трудови възнаграждения на академичния състав със 17% и за всички други служители с над 15%. Новите основни работни заплати по длъжности са подробно разписани в Приложение 3 , неразделна част от БКТД.

Сключено бе и Допълнително споразумение, с което се договори увеличение на допълнителното месечно възнаграждение за по-висока лична квалификация. Така наречените  "докторски" са увеличени със 70 лв. за професор и с 50 лв. допълнително за по-ниските степени. 

Благодарим на преговорния екип на Федерацията - Валентина Васильонова, доц. Николай Марков и Антоанета Янчева и на преговарящия екип на ССА проф. д-р Банов и Яна Михайлова за професионалното отношение и отговорност при водене на преговорите. 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности