Новини

Стартираме подписка с искане за незабавно увеличение на заплатите и протестна готовност в двете агенции

Ние, ФНСЗ, заедно с работещите и служителите в ИА „Борба с градушките” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури изразяваме нашето огромно разочарование и категорично несъгласие с така гласувания Бюджет на Р България за 2023г. и отказът да бъдат увеличени работните заплати на две от най-недофинансираните агенции в системата на МЗХ.

Припомняме, че всички финансови анализи на ФНСЗ и КНСБ показаха и доказаха, че Бюджет 2023 разполага с достатъчно ресурси за увеличаване на трудовите възнаграждения в редица изоставащи икономически сфери и дейности. Сред тях най-ярки бяха именно изоставащите във възнагражденията изпълнителни агенции на МЗХ, особено ИА „Борба с градушките”, ИА „Рибарство и аквакултури”. Работещите в тези агенции на терен са с най-ниските заплати - средната работна заплата е между 1000 и 1100 лв. Същевременно работата е на терен, високорискова, от стратегическо значение за икономиката и пряко свързана с климатичните промени и сигурността на хранителната верига.

Въпреки че оценяваме високо отпуснатите допълнително и целево общо 11 млн. лв. за системите ССА, БАБХ и Изпълнителна агенция по горите, не може да пренебрегнем факта, че такова увеличение на заплатите само за една част от системите на МЗХ, работещи на терен е несправедливо, двойствено и тенденциозно, и води да ескалация на напрежението между различните звена, обслужващи сектора и изпълняващи секторните политики.
Затова алармираме всички отговорни институции, че без увеличение на трудовите възнаграждения в ИАБГ и ИАРА ще се стигне до ефективни протестни действия, до застрашаване на градозащитата през настоящия сезон, в месеците, когато предстоят активни метеорологични явления, а селскостопанската реколта още не е прибрана. Напрежението расте всеки ден и вече е обявена подписка с категоричното искане да се намери спешно разрешение и увеличение на най-ниските заплати в системата на МЗХ.

Официално Алармиращо писмо

Всички наши синдикални членове може да изразят подкрепата си с исканията на ИАБГ и ИАРА като попълнят Подписка и изпратят на имейла на ФНСЗ.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности