Новини

Остават по-малко от три седмици до провеждането на изборите ДВЕ в ЕДНО – за националния и Европейския парламент.

Българското законодателство зависи пряко от европейския законодателен процес.

През последния мандат на ЕС европейските работници поеха основната тежест на поредица от дълбоки кризи, всяка от които остави ясен отпечатък върху тяхното благосъстояние, като същевременно постави на изпитание силата на Европейския съюз. В контекста на поредица от глобални кризи европейски избори трябва да излъчат Европейски парламент и Комисия, посветени на насърчаването на равното третиране, социалната и климатичната справедливост, както и на мира и солидарността. Това са теми, изключително близки до нас като синдикалисти и като хора. Ние всички се нуждаем от визия, която се противопоставя на идеите на крайната десница, основани на страха, в противоречие с нашите синдикални ценности и демократичната идеология.

ЕФФАТ, в тясно сътрудничество със своите основни членове, между които е и ФНСЗ, открои 5 призива, които да спомогнат в разработването на общата европейска визия. Преди изборите за Европейски парламент през юни 2024 ние призоваваме всички европейски партии и кандидати да се присъединят към каузата ни за осигуряване на по-добра Европа за работещите хора:

  1. Призив за Директива на ЕС относно трудовите посредници и справедливите условия на труд по цялата верига на подизпълнителите
  2. Призив за справедлив преход, който дава резултати за работещите хора
  3. Призив за устойчиви системи за храна и хотелиерство срещу корпоративната алчност
  4. Призив за по-справедлива Обща селскостопанска политика
  5. Призив за достойно отношение към домашните работници в ЕС

Повече за призивите може да прочетете тук: Манифест на ЕФФАТ

 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности