Новини

Личните срещи със синдикалните колективи винаги са били важна част от дейността на ФНСЗ

Ракетострелците настояват за 30% увеличение на заплатите в Бюджет 2025

Във връзка с изпълнението на Годишна програма на ФНСЗ за 2024г., приоритетна област 2. За силна синдикална организация и съвместно с провеждането на национална кампания “По-високи доходи с твоя синдикат” на КНСБ, председателят на ФНСЗ г-жа Васильонова, заедно с експерт КТД г-жа Ваня Трендафчева и адв. Марина Ставрева посетиха синдикалните организации в Северозападна България. В периода 13.05. – 14.05.2024. те се срещнаха със синдикалисти от браншовете ДФЗ, ИАБГ, ИАОС, РИОСВ и Напоителни системи ЕАД в градовете Враца, Монтана и Видин. Срещите ще се осъществиха както в офисите на РС на КНСБ, така и на работните места с любезното съдействие на работодателите.

Въпросите и казусите, които бяха обсъдени, обхванаха следните теми:

  1. Преодоляване на диспропорциите във възнагражденията на държавните служители – как се прилага ПМС 79/03.04.2024
  2. Изпълнение на колективните договори по места и промените в трудовото законодателство – мин. Раб. Заплата и КТД
  3. Предстоящите национални и европейски избори – защо са важни за нас
  4. Текущи проблеми и казуси в синдикалните организации – социален диалог и КТД
  5. Становища и искания на ФНСЗ отправени към МЗХ до момента
  6. Представяне на програма Култура – Спорт – Туризъм на ФНСЗ и Националната ВСК на КНСБ – близо до всеки синдикалист и работещ човек в България.

В РС на КНСБ Монтана се събраха над 15 представители на различните местни синдикални организации, за да обменят опит, добри практики и специфични проблеми. Бяха обсъдени възможностите за промяна на нормативната уредба на държавните служители и по-специално необходимостта от промяна на вътрешните правила. Представено бе Споразумението на ДФЗ – най-актуалното постижение на ФНСЗ в сферата на колективното договаряне, както и Методологията за преодоляване на диспропорциите във възнагражденията на държавните служители. Адв. Ставрева запозна участниците с промените в Наказателния кодекс свързани със защита на правото на синдикално сдружаване и доверената синдикална адвокатура, която надзграждаме днес.

Във Враца на срещата със СО на ДФЗ отново бе поставен въпроса за по-високите заплати на новоназначените служители, спрямо тези с дълъг стаж, както и за голямата натовареност поради липсата на достатъчно служители. Тези проблеми пряко резонират с методологията за преодоляване на диспропорциите и показват, че с ПМС 79 е извършена една съвсем малка корекция на фона на натрупаните с години методологични проблеми в определяне възнагражденията на държавните служители.

Във Видин проведохме среща с 28 ракетострелци и синдикалисти в РДБГ Видин, които отново сигнализираха за условията на труд и организацията на смените и дежурствата в конкретни РДБГ. Поставени са конкретни искания към ръководството на ИАБГ и краен срок за удовлетворяването им, след което ще се пристъпи към активни протестни действия. Подготвя се синдикална подписка. Подробно бяха обсъдени работните заплати на ракетострелците и специалистите в ИАБГ, прилагането на ПМС 79, възможностите за използване на ваучери и бяха направени предложения за Бюджет 2025 с искане за 30% увеличение на заплатите.

На срещата с Напоителни системи, клон Видин, бяхме алармирани, че обещаните увеличения с 10% на работните заплати от началото на годината не са извършени, което е в нарушение на постигнатото по преговорите през април. ФНСЗ пое ангажимент да проведе разговори с ръководството на НС ЕАД и да изясни причините.

Срещата в ОДБХ – Видин протече като нагледен пример за синдикален председател, който задълбочено познава проблемите както на работното място, така и в законите. Бяха обсъдени въпросите с транспортните разходи, които не достигат за обслужването на 11 общини; подчерта се още веднъж необходимостта от увеличаване на средствата за работно облекло. Становище по тази тема и искане за промяна на нормативната уредба ФНСЗ е внесло в края на 2023г., но казусът още не е разрешен. Д-р Велков подробно разгледа пропуските в Наредбата за атестация на държавните служители, която изисква промяна и по-коректно да се отчитат различните нива на допълнителна квалификация и професионално развитие при формиране на трудовото възнаграждение. Остро стои и проблема за личната защита на инспекторите на терен, които са поставени в пряка опасност както за здравето им, така и за физическата им безопасност при изпълнение на трудовите контролни задължения. Отправени са предложения да се изискват допълнителни застраховки и/или допълнителни възнаграждения за риск от зараза. В момента ФНСЗ заедно с Браншовия синдикален съвет в БАБХ сме в процедура на колективни преговори и всички тези сигнали ще бъдат представени отново на ръководството на БАБХ при преговорите.

На всички срещи г-жа Васильонова апелираше за активни срещи с кандидат-депутатите и да се изисква от тях ясен ангажимент по отношение на адекватното и достойно трудово възнаграждение на работещите в системата на МЗХ и МОСВ.

Поредица от срещи със синдикалните организации в Северозападна България се провеждат в рамките на кампанията на ФНСЗ и КНСБ. Поредица от срещи със синдикалните организации в Северозападна България се провеждат в рамките на кампанията на ФНСЗ и КНСБ. Поредица от срещи със синдикалните организации в Северозападна България се провеждат в рамките на кампанията на ФНСЗ и КНСБ. Поредица от срещи със синдикалните организации в Северозападна България се провеждат в рамките на кампанията на ФНСЗ и КНСБ. Поредица от срещи със синдикалните организации в Северозападна България се провеждат в рамките на кампанията на ФНСЗ и КНСБ. Поредица от срещи със синдикалните организации в Северозападна България се провеждат в рамките на кампанията на ФНСЗ и КНСБ. Поредица от срещи със синдикалните организации в Северозападна България се провеждат в рамките на кампанията на ФНСЗ и КНСБ. Поредица от срещи със синдикалните организации в Северозападна България се провеждат в рамките на кампанията на ФНСЗ и КНСБ.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности