Новини

В заключителната фаза по изпълнението на проект E.A.T.S (Овластяване на агро-хранителната верига чрез социален диалог) днес се реализира последната работна среща на партньорите от 16 европейски синдикални федерации и организации. Домакини на събитието са ФНСЗ, България заедно с АгроСиндикат от Република Северна Македония.

Сред поканените участници бяха представители на Министерство на земеделието и храните, работодателски организации, представители на научната общност на България и Р Северна Македония, изследователи от ИССИО и изявени синдикалисти.

Основните задачи, по които работиха партньорите в рамките на 24 месеца, са:

– Повишаване на осведомеността на профсъюзите, европейските компании, работещите граждани и потребителите.

– Засилване на капацитета и информираността на социалните партньори от агро-хранителната веригата за техните възможности да влияят положително върху националните системи за индустриални отношения в земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

– Събиране, анализиране и разпространяване най-добрите практики на социално партньорство.

– Разработване и разпространение на насоки за подобряване на социалния диалог.

– Насърчаване на различен модел на икономическо развитие, основан на по-справедливо разпределение на стойността по веригата на доставки в агро-хранителния бизнес и на устойчив, приобщаващ, легален и безопасен агро-хранителен сектор.

Проектът има за цел да утвърди европейската агро-хранителна верига, социалния диалог и индустриалните отношения в секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост чрез идентифициране, споделяне и насърчаване на добри практики, които вече са налице в партньорските страни.

Работна среща в България е отлична възможност за синдикатите от България и Македония да поставим отново темата за неглижирането на социалния диалог и социалната справедливост в сектор земеделие и храни в региона на Югоизточна Европа и да насочим вниманието на заинтересованите страни върху потенциала на социалния диалог като ефективен инструмент за превенция на кризи и разрешаване на конфликти в обществото.

Конференцията постави и важните въпроси от европейския дневен ред за Справедливия преход и цената за работещите в агро-хранителната верига.

На откриването ѝ председателят на ФНСЗ Валентина Васильонова каза: “Ще дискутираме толкова важната тема за социалния диалог и колективното договаряне в сектора, който е пресечната точка на няколко важни и стратегически политики за нашето общество, а именно хранителната сигурност, националната безопасност и осигуряване, регионалната политика, икономическата, социалната политика. Днес ще говорим, разбира се, като синдикалисти за заетостта и за доходите, за трудовите и социалните стандарти, за правата на работещите по храната и хранителната верига“.

„Ще представим нашата синдикална визия за европейското земеделие, как ние искаме да го видим утре и къде са работещите в него, в справедливия преход и в следващите 10 години на политическия мандат. Този проект утвърждава социалния диалог в Европа“, допълни още тя.

“Трябва да е ясно, че който се опитва да пренебрегва социалния диалог, той ще си носи политическите, личните и моралните последствия. В България социалният диалог единствено съществува на морално-диалогична основа. Като потвърждение от страна на работодателските организации чуваме: “Да, ще си партнираме, ще говорим, ще имаме социален диалог, ще се раберем и ще подпишем КТД”. Когато обаче започне процедурата за това да водим социален диалог – да взимаме решения, да подписваме, хората, които обещават, изведнъж стават изключително заети”. Това каза в рамките на участието си в събитието вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

По думите му във всички европейски документи социалният диалог е изведен на първо място, а държавите трябва да се грижат той да е приоритизиран, да са приоритизирани синдикатите и работодателските организации в него. „В завършек следва да има подписани Колективни трудови договори, които спрямо новата Директива за адекватни минимални работни заплати, следва да бъдат договаряни размери не само на МРЗ, а и на всичко, свързано с възнаграждението. Такова нещо в България не се случва“, обясни той и уточни: „Единственият орган, който си върши работата относно социалния диалог, е Националният съвет за тристранно сътрудничество, където се решават националните политики, но на секторно ниво картината е коренно различна“.

Капитанов припомни, че държавата е тази, която трябва да насърчава социалния диалог. „Тя трябва да ни търси, но се случва точно обратното. Ние сме инициатори и търсим пътищата“, посочти още вицепрезидентът на КНСБ.

В рамките на работната среща Мохамед Саади, национален секретар на FAI Cisl и ръководител на проекта, посочи:Искам да благодаря на всички и на КНСБ за възможността да бъдем тук, за да осъществим целите на този проект. Искам да анализирам проблемите и да потърся решения в учредяването на допълнителната динамика в нашата дейност, която преди всичко засяга социалните отношения, които ние представляваме. Тя засяга също така  и инструментите, с които да подсилим социалния диалог през тези месеци, а именно – поставихме си за цел да дадем дефиниция, различна от това, с което сме свикнали, на стойностния социален диалог. Да дадем допълнителен тласък на социалната дейност с различни гледни точки, които ще бъдат представени от различните партньори. Много често ние приемаме за даденост, че нашите синдикални схващания са еднакви, че имаме еднакви цели. Ще се опитаме да използваме модели и инструменти, определящи нов синдикален опит, който да отговори на новите предизвикателства, които възникват по нашия път, както на европейско, така и на национално ниво. Днешната ситуация ни дава шанс да се справим, дава възможност на всеки от нас да създаде една моментна снимка на държавите и синдикатите чрез нашите действия, със социално общуване и най-вече в социалния контекст, с дигитализацията и климатичните промени“.

Програма - Изтеглете като PDF

 Източник: https://knsb-bg.org/

 

 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности