Новини

BG05SFOP001-2.025-0166-С01"Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора.

Партньорите са национално представените работодателски организации в сектора Асоциация на земеделските производители в България, АЗПБ и  БАКИБ - Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии. 

Проектът има две специфични цели:

  • Да работи за партньорско управление на предизвикателствата в развитието на сектор Земеделие в Република България чрез инструментите на социалния диалог и съвместни дейности на секторните представители на труда и бизнеса.
  • Да подкрепи открито и отговорно управление на секторните политики чрез насърчаване на гражданското участие и диалога между представителите на синдикатите, работодателите и държавните власти в Съвета за тристранно сътрудничество в сектор Земеделие - ОСТС - МЗХГ.

Първата работна среща на партньорите се проведе на 20 септември в Зуум и даде старт на интензивната програма с дейностите.

Екип от опитни експерти, политически лидери и активисти от социалните партньори започва разработване на Анализ на политиката по социално партньорство и граждански диалог в рамките на ОСТС към МЗХГ и нивото на диалогичност и способност на партньорите за съвместно управление на кризи и процеси в земеделието.

Анализът ще послужи за изготвяне и представяне на Препоръки за насърчаване на секторния социален диалог и работата на ОСТС.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности