Новини

Поздравителен адрес към ръководството и работещите в Селскостопанска академия от председателя на ФНСЗ Валентина Васильонова. 

ДО
ПРОФ. ДН ИНЖ. МАРТИН БАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БАНОВ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИ И РАБОТЕЩИ В СЕСЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ,

От името на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и лично от свое име приемете искрените поздравления за Празника на земеделската наука  а България!

 На празника на плодородието и щедростта на природата е времето да отдадем почит и уважение към делничния труд на Вас, учени и специалисти, работници и служители, които сте се посветили на българската аграрна наука и я пренасяте успешно през граници, столетия и кризи, през традициите и иновациите от поколение на поколение в името на хляба и бъдещето ни.

 Със своя комплекс от научно-приложна, изследователска, обслужваща и спомагателна дейност Селскостопанска академия е стожер на българското земеделие и българските производители в целия икономически спектър от фермата до трапезата ни. Тя е призвана да даде отговорите на много от глобалните предизвикателства днес.

Тази амбиция е възможна единствено и главно с Вашия безценен труд, уважаеми работещи и учени от Селскостопанска академия! Заедно отстояваме и утвърждаваме достойнството на работата и цената на труда на всички Вас. 

За нас е чест в редиците на ФНСЗ да имаме голямата синдикална общност в Академията. Вашето място в научния и синдикалния свят е запазено и много специално!

Благословени да са идеите и делата Ви, отворен да е пътя на знанието и новаторството, достоен да е труда Ви!                                 

С уважение:
Валентина Васильонова,
Председател ФНСЗ

26 октомври 2022 год., гр.София

 

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности