Работещите в двете агенции настояват за увеличение на заплатите с 15% и незабавна среща с министъра на земеделието Кирил Вътев за обсъждане на възможност на ръст на възнагражденията за ИАБГ и ИАРА.

Работещите хора на България имат достойнство и искат справедливост!

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ и ПОЗИЦИЯ - Вижте в PDF

Това официално писмо е, за да потвърди успеха  и да изкажа отново благодарност за общите ни последователни синдикални солидарни действия от последните 6 месеца за увеличение на заплатите на работещите в Селскостопанска академия, предприети и водени от Браншовия синдикален съвет, Федерацията на независимите синдикати от земеделието и КНСБ.

Продължи..

Въз основа на задълбочено обсъждане по браншови организации и след взети решения на проведената Годишна асамблея на ФНСЗ в началото на м. Юни, Федерацията излиза с актуализирано становище по Проект на Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2023. 

Продължи..

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности