Експерти на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ще участват на 24 и 25 април 2024 г. в организирани от Европейския орган по труда (ЕОТ) информационни сесии в България, насочени към български сезонни работници в селското стопанство във Франция.

Продължи..

Само три месеца след стартирането на процедура по колективно договаряне в ДФ "Земеделие" и вече е факт първото споразумение за работещите по служебни правоотношения за срок от 2 години. Това е голямо постижение, резултат от упорит труд, систематичен подход, редица правни консултации и най-вече ясно разбиране на социалния диалог и синдикализма.

Продължи..

Подписан е новият колективен трудов договор между работодателя и синдикалната организация на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към ФНСЗ за периода от Февруари 2024 г. до Февруари 2025 г.

Продължи..

В края на 2023г. към голямото семейство на ФНСЗ се присъединиха 24 синдикални организации от Държавен Фонд "Земеделие". На 10.01.2024г. по настояване на ФНСЗ и КНСБ бе внесен проект на Споразумение бе проведена работна среща за започване на преговори между синдикатите и ръководството на ДФЗ.

Продължи..

За две години на активен диалог и постоянен синдикален натиск постигнахме близо 14 млн. лв. повече трансфер в бюджета на Академията, 20% увеличение на заплатите и върнахме разговора за достойното място на аграрната наука в българското общество!

Продължи..

Позитивно начало на 2024 с поздравителен адрес от г-н Румен Радев, Президент на Р България и г-жа Десислава Радева, придружен с красивата рисунка на третокласничката Виктория Данова.

Продължи..

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности