Това е сериозно постижение на упоритата работа и съвместните усилия на синдикатите ФНСЗ - КНСБ и FLAI-CGIL и българската инспекция по труда.
 
13.12.2016г., Рим, Министерство на труда и социалната политика на Италия

Българската делегация, включваща председателя и зам. председателя на ФНСЗ, топ-експертът по социално-осигурителни политики г-жа Христина Митрева и г-жа Даниела Кадийска, директор дирекция “Свободно движение и трудова миграция” в ГИТ, бе приета от д-р Пинеци, директор дирекция „Служба по труда”, заедно с д-р Антонио Алегрени, отговарящ за координация на инспекторите по трудови отношения, здравеопазване и санитарни служби, т.е. генерална дирекция „Инспекция по труда” в италианското министерство на труд и социалната политика.   
Срещата бе поискана и организирана от италианските партньорски синдикати FLAI-CGIL, в продължение на съвместната работа между двата синдиката по тежките проблеми на българските работници в италианското земеделие и е положителен прецедент в италианската трудова администрация.  
Д-р Пинеци подчерта, че темата е от особено значение за двете страни и ще информира Министъра на труда и социалната политика за подписване на протокол за сътрудничество между двете контролни инспекции.
 
23 848 българи работят в италианското земеделие, от които 96,1% са със срочни договори.
В италианското земеделие и днес преобладават уродливи и криминални явления като: незаконно наемане на работа без трудови договори и чести случаи на експлоатация на труд, робски и полуробски условия на труд и живот, експлоатация и търговия с хора, замаскирани под благовидни юридически форми на трудови кооперативи - все практики, които са неприемливи в съвременното общество и нанасят сериозни социални и икономически поражения. В капана на тази съвременна робска експлоатация попадат и немалко български работници от цялата страна – жертва на добре разработен трансграничен трафик на хора - бич за обществото и за всеки от нас.
След дългогодишна и упорита борба на италианските синдикати през ноември 2016г. италианския Парламент прие Закона за криминализиране на капоралите,  който трябва да даде резултат в трудовото законодателство и д изведе на светло немалка част от нелегалните работници в земеделието в Италия.
 
Централната тема на срещата беше активиране на взаимодействието между българските и италианските компетентни органи за по-всеобхватни и ефективни мерки за проверки и наблюдения с оглед рисковите фактори при сезонните работници-мигранти с нередовен статут на заетост (без трудови договори и социални и здравни осигуровки), рискови фактори, свързани с работните места, трудова екплоатация, липса на елементарни условия за живот и др.
От италианска страна беше дадена подробна информация за засилената дейност на тяхната инспекция по труда, която съвместно със синдикатите от земеделието извършават периодични проверки по спазване на трудовото законодателство при сезонните работници-мигранти.
В селскостопансия сектор в район Фоджа, в който работят много българи за 2015 г. са извършени 780 проверки, от които в 67% от тях отношенията между работодател и работник са регулирани съобразно изискванията на италианското трудово и социално законодателство.
Относно работниците-мигранти, обаче, нещата стоят по различен начин – повече от 80% от сезонните работници работят на черно – без договор и осигуровки. Съставени са актове за около 496 хиляди евро на работодателите, които нарушават законодателството. (глобата на работодател за нелегално наемане на работник е 3 хиляди евро и може да достигне до 12 хиляди евро).
Инспекционната дейност в Италия се осъществява cialisfrance24.com в сътрудничество с карабинери, финансови и осигурителни власти.
 
През 2016 г. се отчита разрастване на трудовия пазар в земеделието. В Пулия (район също населен с български мигранти-сезонни работници) за първото тримесечие на с.г. броят на срочните договори в земеделието е 71 хил. договора, за второто тримесечие – 82 хил. срочни договора и за третото тримесечие – 50 хил.срочни договори.
От 1.01.2017г. се институционализира нова структура в рамките на италианското МТСП (релевантна на нашата ГИТ), която ще интегрира осигурителните институти и контролните органи и ще работи с единната фигура на трудовия инспектор.
 
Д-р Алегрени благодари на синдикатите за изключително важната им роля  в този процес, защото именно те са сред работниците и имат конкретни наблюдения върху спазването и неспазването на колективните трудови договори по отношение на заплащането и условията на труд и трудови права. Те са в състояние да разпространяват информация, която да подготви потенциалните български работници в италианското земеделие със знания и конкретни възможности за действие при различни порочни практики.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности