Да се създадат партньорства сред синдикатите за по-доброто им участие в процеса на изпълнение на Европейската стратегия по заетостта на различни нива.В рамките на проекта да се обменят добри практики, да се анализират, оценят и разработят съответни примерни модели под формата на ръководство с насоки. Проект „Изграждане на мрежа по трудова заетост в селските райони", финансиран от Европейската комисия / ГД „Заетост, Социални въпроси и равни възможности" Ref. No: VS/2008/0473, Accounting No: SI2.51296

Продъжителност: 01.01.2009 - 31.12.2009
Водеща организация -PECO Institute към IG BAU
Партньори по проекта:

  • FNSZ - България
  • ZZPR - Полша
  • Agrostar - Румъния
  • Регионални организации в Германия: LAG Fläming Havel / LK PM + Nord-Ost Vorpommern / LK

Целта на проекта:
Да се създадат партньорства сред синдикатите за по-доброто им участие в процеса на изпълнение на Европейската стратегия по заетостта на различни нива.В рамките на проекта да се обменят добри практики, да се анализират, оценят и разработят съответни примерни модели под формата на ръководство с насоки.

Основни дейности:
Проучване на добри практики в страните-партньорки за заетостта в селските райони, при което трябва да бъдат обхванати различни географски и структурно необлагодетелствани региони
Въз основа на събраната информация разработване на програма за обучение и провеждане на два мултипликаторни семинара в Полша и България
Оценяване и обобщаване на резултатите от изследванията и семинарите в ръководство с добри примери за местни и регионални стратегии за развитие на заетостта.

Разпространението на информация се осъществява чрез www.laendlicher-raum.eu.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности