Федерацията на независимите синдикати от земеделието бе домакин на експертна работна среща, която се проведе на 3.02.2010 г. в залата на хотел „Салт Палас”, София. Срещата бе проведена в рамките на проект „Идентифициране на препятствията пред мобилността на работещите в селското стопанство - проучване и разработване на алтернативи”, финансиран по програма Прогрес на Европейската комисия, воден и изпълняван от Европейската федерация на синдикатите от храни, земеделие, туризъм и тютюни, EFFAT, където нашата организация е член и партньор.

Прочети още...

В периода 13 -15 януари 2010г. в Брюксел по покана на най-голямата работодателска организация от земеделието “Бьорен Бонд” се проведе работна среща на социалните партньори в сектор Земеделие от България и Белгия по проблемите на социалния диалог в отрасъла. В нея участваха представители на ФНСЗ, Съюза на българските земеделски организации - СБАО, представител на МЗХ , представител на ръководството на „Напоителни системи„ АД , а от страна на домакините участваха представители на Федерацията от селското стопанство към Конфедерацията на християнските синдикати в Белгия, CSC Alimentación et Services и организацията на фермерите в Белгия Boeren Bond, пряко включени в секторния социален диалог.

Прочети още...

Европейската конференция на тема "Предизвикателствата пред Социалния диалог в новите страни-членки и страни-кандидатки в сектор Земеделие"
В периода 8-9 Октомври 2009г. в Гранд хотел «София», в София се проведе европейска конференция с участие на представителите на синдикатите и работодателие от сектор Земеделие от България, Румъния, Словакия, Словения, Полша, Германия, Франция, Испания, Турция и Македония. 

Прочети още...

Участниците в конференцията като взеха предвид, че правото на синдикално сдружаване:
1.е едно от най-важните условия за изграждане на гражданското общество, защото неговото социално предназначение е да създаде у работниците и служителите съзнанието за организирана сила, чрез която да отстояват пред работодателя и държавата своите искания за подобряване условията на труд и живот. И тази сила идва именно от обединяването, солидарността и задружността в действията и натиска;

Прочети още...

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности