Браншовата структура в Напоителни системи и ФНСЗ алармират Министър Бозуков и изпълнителната власт за спешно решение на усложнената обстановка в дружеството и осигуряване на нормални условия за работа и навременно изплащане на работните заплати и осигуровки на работещите в дружеството.

Вижте писмото като PDF

Искания на Федерацията на независимите синдикати от земеделието за увеличение на работните заплати на заетите в системите на бюджетна издръжка в Министерство на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, Напоителни системи ЕАД.

Вижте документа като PDF

На 25 юни 2021 г. съ-законодателите най-после постигнаха политическо споразумение за следващата ОСП и за пръв път от съществуването на тази наи-стара общностната политика се договориха да включат в нея условията на труд на милиони работници. 

Продължи..

ФНСЗ отново настоява българските министри на земеделието и социалната политика да подкрепят социалната обусловеност в Общата селскостопанска политика по време на последния триалог 26-27 май. 

Вижте писмото в PDF.

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности