В периода 11-12 май 2011 г. в гр. Скопие, Македония се проведе четвъртата конференция на тема „Подкрепа за организациите на социалните партньори в сектор Земеделие от новите страни-членки и страни-кандидатки”.

Продължи..

Над 30 представители на синдикатите, членуващи в Европейската федерация на храни, селско стопанство и туризъм – ЕФФАТ взеха участие в семинар, организиран от Европейския Синдикален Институт в Коста де Капарика, Португалия през март тази година.

Продължи..

На 25.03.2011 г. в сградата на Министерство на земеделието и храните се проведе среща между министър д-р Мирослав Найденов, ръководството на „Напоителни системи" ЕАД и президента на КНСБ Пламен Димитров

Продължи..

Федерацията на независимите синдикати от земеделието бе домакин на работна среща на социалните партньори на тема „Напредъка на социалния диалог в сектор Земеделие”, която се проведе на 8.03.2010 г. в залата на хотел „Салт Палас”, София.

Продължи..

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности