Като споделят общата загриженост за сектора и необходимостта да се спазват социалните стандарти на Общата селскостопанска политика и като осъзнават комплекса от предизвикателства пред земеделските стопанства и в частност пред земеделските кооперации през новия програмен период, на 13.03.2023г. ФНСЗ и НСЗК подписаха ново Споразумение за уреждане на по-благоприятни условия на труд на работниците в кооперациите.

Продължи..

Позовавайки се на българското и европейско законодателство ФНСЗ отново внася свои конструктивни предложения за обсъждане в Министерство на земеделието. 

Продължи..

В края на 2022 година бе подписано дългоочакваното тристранно Споразумение за сътрудничество между Министерство на земеделието и организации на работници и служители и на работодатели, браншови организации и предприятия в системата на Министерство на земеделието.

Продължи..

Ветеринарната професия е една от най-престижните в цивилизования свят. Работата на ветеринарните специалисти е изключително отговорна, обществено значима, хуманна и важна, както за здравето на животните, така и на хората.

Да бъдеш ветеринарен лекар е професия, но и призвание, защото Вие носите отговорност за контрола, качеството и целостта по цялата хранителна верига!

Поздравителен адрес - Вижте като PDF

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности