Проект RAISE UP

Ако си земеделски или сезонен работник - в България или където и да е в ЕС - и работиш:

  • Без трудов договор и само на устна уговорка,
  • На договор с по-ниска официална заплата от реалната ти работна заплата,
  • На по-ниска заплата от минималния осигурителен доход за съответната работа,
  • И трудовият ти договор не е регистриран в НАП
  • И не ти изчисляват правилно работното време - отчитайки работата през нощта, работа през отпуска и допълнителните часове
  • Ако получаваш заплатата си в плик...

...значи полагаш недеклариран ТРУД!

 Вижте цялата брошура тук.

Примеры надписей на венках от коллектива, как наносят ритуальные надписи.

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности